לראשונה בישראל! קו מנחה, קבוצת המידע העסקי המובילה בישראל, מאפשרת לכם להזמין דוחות מידע עסקי על חברות כדי לקבל את ההחלטות הטובות ביותר לעסק שלך ולבדוק עסקים אחרים. באפשרותכם להזמין 3 דוחות מידע מפורטים עבור כל חברה בישראל

נסח חברה מרשם החברות של משרד המשפטים

נסח חברה הינו מסמך רשמי מרשם החברות במשרד המשפטים הכולל מידע מפורט אודות החברה כולל כתובת, בעלי מניות, חלוקת הון, דירקטורים, שעבודים ועוד.

דוח מידע עסקי על חברה

תמצית נתונים עסקיים, בעלי מניות החברה, חברי הדירקטוריון (דירקטורים) ,אירועים חריגים, מעקב אירועים והתרעות ,תביעות משפטיות, מודיעין עסקי חברות קשורות, בעלות והנהלה, התרעות מהשנים האחרונות, הגבלת חשבונות בנק , רשימת שעבודים , אזכורי תיקים ברשויות המס.

דוח חברות קשורות

דוח חברות קשורות מאפשר בחינת הסיכון בהתקשרות עם חברה על ידי בחינת החברות הקשורות לחברה הנבדקת