שתף את הדף

גרינשפאן ובניו בע"מ - 510008824

לחץ לקבלת דוח CheckId לחץ לקבלת דוח CheckIdמידע כללי


שם חברה גרינשפאן ובניו בע"מ
מספר חברה 510008824
סוג ארגון חברה
סוג תאגיד ישראלית חברה פרטית
סטטוס חברה פעילה
עיסוק ייעוץ וצילום
מטרת החברה לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
תאריך התאגדות 23-10-1941
חברה ממשלתית לא
מגבלות מוגבלת
דוח שנתי אחרון (שהוגש) 2021
שם עיר ירושלים
שם רחוב ניות
מספר בית 16
מיקוד 9370420
מדינה ישראל


בעלי תפקידים

תאריך עדכניות המידע 20-07-2020

גרינשפן אורי יצחק דוח מידע אישי דוח מידע אישי
דורית גרינשפן דוח מידע אישי דוח מידע אישי
שינויים בחברה


מהות השינוי תאריך השינוי
דו"ח שנתי - עדכון תחום עיסוק 11-07-2021
דו"ח שנתי - שינוי בהוראות בתקנון 11-07-2021
דו"ח שנתי - הוספת בעל תפקיד 11-07-2021
דו"ח שנתי - עדכון בעלי מניות 15-07-2020
דו"ח שנתי - הוספת בעל תפקיד 14-06-2020

מוצרים קשורים לחברה

נסח חברה

45 ₪

 • מידע כללי אודות החברה
 • מידע אודות בעלי המניות
 • מידע אודות דירקטוריון החברה
 • מידע אודות שעבודים
 • מסמך רשמי משרד המשפטים
 •  
 •  
 •  
 •  

הזמנת דוח רשם החברות הזמנת דוח רשם החברות

דוח מידע עסקי

99 ₪

 • מידע כללי אודות החברה
 • מידע אודות בעלי המניות
 • מידע אודות דירקטוריון החברה
 • מידע אודות שעבודים
 • פרטי התקשרות
 • מידע מרשויות המס
 • מידע אודות חשבונות מוגבלים בבנק ישראל
 • הליכים משפטיים
 • מודיעין עסקי אודות חברות קשורות

הזמנת דוח CheckId הזמנת דוח CheckId

איתור בעלי חברות

11 ₪

 • תמצית נתונים עסקיים
 • חברות קשורות
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

איתור בעלי חברות איתור בעלי חברות

תעודת התאגדות

 
79 ₪

הזמנת העתק תעודת התאגדות חתומה מרשם החברות

הזמנת תעודת התאגדות הזמנת תעודת התאגדות

נסח חברה באנגלית

החל מ -
468 ₪

הזמנת נסח חברה מתורגם לאנגלית חתום ומאושר ע"י עורך דין מוסמך.

הזמנת נסח חברה באנגלית הזמנת נסח חברה באנגלית

תיק חברה

 
144 ₪

הזמנת תיק חברה הכולל העתקי כל מסמכי החברה שהוגשו לרשם החברות.

הזמנת תיק חברה הזמנת תיק חברה